Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons aanmelden tot het retourneren, via emailadres info@bathweb.nl,  het contactformulier op deze website, of telefonisch op nummer +31 6 49 89 10 66

Na het aanmelden heeft u vervolgens nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren.

Retourneren is uitsluitend mogelijk als u het product nieuw en ongebruikt in de originele doos retour stuurt.

Terugbetaling

Nadat wij het product retour ontvangen hebben, en het voldoet aan de retour eisen dan ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug op het door u opgegeven bankrekeningnummer. Is het product beschadigd en/of zit het niet in de originele doos dan krijgt u géén geld terug.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6.95 zullen bedragen.